Онлайн търговия със стоки 2020 - търговия: търговия на стоки сега

Онлайн търговия със стоки 01/20: Най-важната информация за класа на активите на стоки Търговски съветник Получете информация сега и инвестирайте в стоки.

Тези, които съхраняват портфейла си с различни класове активи, могат да постигнат диверсификация на риска. Печелившите инвестиции обикновено са най-рискови. Онлайн търговията със стоки е инвестиционна възможност, която също може да се окаже привлекателна за частните инвеститори. Търговия със стоки може да се извърши с CFD на стоки, но средствата могат да бъдат инвестирани и в стоки. Инвестициите могат да бъдат направени в стокови индекси чрез ETFs, а търговия с фючърси предлага и други възможности за опитни инвеститори. Както и при други пазари, пазарът на стоки има рискове, с които инвеститорите трябва да бъдат запознати. Интерес представлява и изборът на финансов продукт, с който инвеститорите искат да инвестират в развитието на цените на цените на суровините.

Съдържание

 • стокови запаси: Търговия на стоки онлайн
 • фючърси на стоки: търговия с фючърси за опитни инвеститори
 • CFD на стоки: търговия с лост
 • стокови ETF: Възможни са и спестявания на ETF за стоки
 • Търговия на бинарни опции със стоки
 • Търговия със стоки: масло, злато, сребро, захар, пшеница и Co.
 • Важни фондови борси за търговия със стоки
 • Правилният онлайн брокер Изберете
 • Заключение

Победител в теста за търговия DEGIRO сега в склад депо

стокови запаси: търговски стоки онлайн

За да можете да реализирате онлайн търговия със стоки, първо инвеститорите се нуждаят от депозит. Преди да бъде открита попечителската сметка, важно е да се събере информация относно условията и услугите, които предлага съответният онлайн брокер. Закупените стокови акции могат да се съхраняват в сметката за попечителство заедно с други онлайн ценни книжа. Може да се отвори отделно депо, но също така и съвместно депо. Както при другите акции, инвеститорите също трябва да разберат за развитието на цените преди да купуват или продават стокови акции.

Така, че портфейл, който съдържа стокови акции, се оказва солиден, препоръчително е да търгувате само с ефективна стратегия. Всеки, който обмисля да инвестира в стоковия сектор чрез акции, трябва да е наясно, че този сектор може да показва колебания над средното ниво. Всеки, който съхранява депото със стокови запаси, трябва да бъде в крак с текущото развитие на пазара, за да може да реагира бързо, ако е необходимо. Изборът трябва да е правилен, така че стоковите акции също да докажат своята стойност в портфейла в дългосрочен план.

Ако искате да съставите балансиран портфейл, съставен от различни класове активи, можете да използвате и стока Заглавията са прави. Секторът обаче показва нестабилност, която не само носи възможности, но и рискове. Затова подборът на стоковите запаси трябва да се извършва внимателно. Например, актуалните новини за дадена стокова компания могат да се представят като ценен източник на информация с цел по-добра оценка на развитието на курса.

Онлайн търговия със стоки 2020 - търговия: търговия на стоки сега

Фючърси на стоки: търговия с фючърси за опитни инвеститори

Развитието на цените при онлайн търговията със суровини не е предвидимо. Неочакваните промени могат да доведат до загуби за инвеститорите. Други класове активи също са свързани с риск. Някои от тях обаче се оказват по-малко рискови, което се отразява и в очакваната възвръщаемост. Ако искате да постигнете висока възвръщаемост, вие също трябва да поемете съответния риск. Инвеститорите, които искат да инвестират в стокови фючърси, трябва да разберат функцията, за да могат правилно да оценят възможностите и рисковете. По-специално неопитни инвеститори трябва да обмислят внимателно дали инвестицията в стокови фючърси действително пасва.

Търговията със онлайн стоки с фючърси може да се извършва на благородни метали, но също и на основни метали. По същия начин, наред с други Търгуват се фючърси на природен газ и електричество или фючърси на зърнени култури. За да се постигне привлекателна възвръщаемост от търговията със стокови фючърси, препродажбата трябва да се извърши преди срок на годност с печалба. При търговия със стокови фючърси или фючърсни договори се определя доставката на стока. Тъй като, разбира се, суровината не трябва да бъде доставяна, продажбата трябва да се извърши преди точката на изпълнение.

Търговията с фючърси на суровини понякога може да бъде доста сложна. Начинаещите, които нямат познания за пазара и как работят срочните договори, не могат да оценят достатъчно добре възможностите и рисковете. От друга страна, за опитни инвеститори стоковите фючърси могат да се представят като възможност. Въпреки това професионалистите трябва също да го претеглят.

Търгувайте победителя в теста DEGIRO сега в портфолиото на акциите CFD търговията знае предимствата и недостатъците на ливъридж. CFD позволяват на инвеститорите да залагат на нарастващи и спадащи цени. Инвеститорите, които поставят падаща цена на кратка търговска позиция и тези, които поставят цена на нарастваща цена дълга. Инвестирането в стоки чрез CFD е спекулативно и рисковете са съответно високи. Доколко обширният избор на суровини на CFD брокер зависи от съответния брокер. Следните суровини могат да включват намерете в селекцията

 • масло
 • злато
 • мед
 • пшеница

Разходите се определят от Разпространете, при което това може да бъде показано в различни количества за различните суровини. Комисиите също могат да се прилагат. нормите на маржа могат също да се различават за отделните суровини. Трябва да се гарантира, че брокерът представя маржа прозрачно за всяка стока.

Много големи възвръщаемости са възможни при инвестиране в стокови CFD. Рискът от загуба на стоки обаче също се оказва висок, тъй като лостът работи в двете посоки. Когато търгуват CFD, инвеститорите депозират ценна книга (марж). Този марж може да се използва и за преместване на големи обеми.

Онлайн търговия със стоки 2020 - търговия: търговия на стоки сега

стокови ETF: Възможни са също така и спестявания на ETF за стоки

ETFs (борсово търгувани фондове) индексни фондове, търгувани на фондовата борса. Когато търгувате стоки онлайн с ETFs, се показва и изпълнението на индекс. Предимствата на ETF търговията със сигурност могат да се намерят и в стоковите ETF. В сравнение с традиционните фондове, ETFs показват евтина ценова структура. По правило при търгуване на ETF няма натоварване от предния край. ETF са пасивно управлявани индексни фондове, което има положителен ефект върху ценовата структура. Инвеститорите могат да установят годишните разходи чрез Общото съотношение на разходите (TER).

В повечето случаи инвестициите се правят в работата на суровините чрез фючърси. Индексите на стоките могат да имат комбинация от различни стоки. Броят на суровините в кошницата за суровини зависи от избрания индекс на суровините. В допълнение към броя на суровините, изборът на суровини също се оказва, че си струва да се знае. Възможни са не само еднократна инвестиция в стокови ETF, но и спестявания в ETF план за спестявания. Трябва да се отбележи, че не всеки стоков ETF в оферта на брокер се оказва, че може да спести. ETF спестовните планове често могат да бъдат създадени с месечен процент на спестяване, започващ от 50 евро.

Ако искате да създадете ETF портфолио с широк диапазон, ще намерите и градивен елемент в стоковите ETF. Инвестирането в ETFs е подходящо и за малки инвеститори, тъй като влизането е възможно от ниски суми на инвестиции. Особено при ETF спестяващите планове активи могат да бъдат натрупани в дългосрочен план.

Търгувайте сега тестовия портфейл DEGIRO

Търгувайте бинарни опции върху стоки

Dem Търговията с бинарни опции се основава на конкретна основа. Стоките представляват възможен клас активи, от който могат да произхождат основните. Има различни видове търговия, когато търгувате с бинарни опции. Например, ако търгувате разговор и поставите опции на стоки, вие залагате на повишаване или падане на цените на основната цена. Златото и петролът често са сред търгуемите основи, които брокерът предлага. Подобно на петрола, златото се характеризира и с висока летливост. Този аспект прави споменатите две суровини интересни за търговия с бинарни опции.

В допълнение към опциите за обаждане и пут, има и опции за докосване и опции за диапазон при типовете търговия. Срокът на бинарна опция се определя при отварянето. В зависимост от офертата на брокера, инвеститорите могат да избират между изключително кратки, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни условия. Изключително кратките изпълнения включват така наречените турбо опции, които работят за 30 или 60 секунди. Но продължителността може да продължи и няколко часа, дни, седмици и до една година. Всеки, който обмисля 30- или 60-секундна търговия, трябва да е запознат с пазара и да има опит.

Всеки, който зададе опция за повикване на петрола, залага, че че цената на петрола се повишава. Ако прогнозата е достигнала края на срока, търговецът реализира печалба. Бинарните опции често показват привлекателна възвръщаемост, която при редовна търговия може да бъде между 60% и 85%. Въпреки това, рисковете също са високи. Брокерите, които предлагат изчерпателен каталог на основните активи, могат също да използват суровините сребро, мед, захар и платина.

Търговията със суровини онлайн с бинарни опции е възможна с различни брокери. Как ще се окаже изборът на търгуеми подценки от класа на активите на стоки зависи от каталога на бенефициентите на съответния брокер. Поради променливия характер на стоките, търговците трябва да обмислят текущата ситуация на пазара, преди да се отвори бинарна опция.

Онлайн търговия със стоки 2020 - търговия: търговия на стоки сега

Търговия със стоки: масло, злато, сребро, захар, пшеница и съвместно.

Златото с инвестиционни продукти е популярен избор в търговията със стоки. Златото принадлежи към групата на благородни метали<1332>. Когато търгуват суровини онлайн, инвеститорите трябва да разграничават четири групи суровини. Освен златото, среброто и платината също са благородни метали. Медта и алуминият също са метали. Заданието обаче е направено на индустриални метали. В допълнение, селскостопанските суровини трябва да бъдат споменати като допълнителна група. Тук са включени селскостопански продукти като захар. Фасулът, пшеницата, оризът и царевицата също могат да бъдат класифицирани в тази група. Категорията на енергийни суровини включва различни видове суров нефт. Към тази група принадлежат и различни природни газове и отоплително масло.

Важно е инвеститорите да имат преглед на търгуемите суровини. Понякога суровините могат да имат специални характеристики, които могат да се окажат полезни за търговското решение. Най-известните суровини безспорно са злато и нефт, но среброто, медта и природният газ също са популярни при много инвеститори.

Търгувайте победителя в теста DEGIRO сега

Важни борси за търговия със стоки

Фондовите борси естествено играят важна роля при търговията със стоки онлайн. Фокусът е върху това коя суровина може да се търгува на коя борса. На най-големите стокови фючърсни борси в световен мащаб търговията със стоки се осъществява най-вече чрез фючърсни договори. Всеки, който е решил да търгува с пшеница, например, може да приложи това чрез Чикагския търговски борд (CBOT). В допълнение към пшеницата, соевото брашно, оризът и царевицата все още се търгуват. Подобно на различни други важни борси за търговия със стоки, основата на CBOT беше преди много години. CBOT е основана през 1848г. Следващият списък предоставя преглед на други фондови борси<1332>, където инвеститорите могат да търгуват със стоки:

 • Лондонската борса за метали (LME)
 • Нюйоркската търговска борса (NYMEX )
 • Чикагска търговска борса (CME)
 • Нюйоркска борса за памук (NYCE)
 • Междуконтинентална борса (ICE)
 • Търговски градски съвет на Канзас ( KCBT)

Инвеститорите първо трябва да разберат за видовете суровини, които могат да се търгуват на фондова борса. Нюйоркската търговска борса (NYMEX) може да се окаже подходяща борса за стоки, търгуващи с бензин, газ и нефт. Суровините видове злато, алуминий, мед и кафе също могат да се търгуват там. Олово, калай, алуминий и никел могат да бъдат намерени на борсата Лондонската метална борса (LME). Инвеститорите могат да открият интересна информация за търговията със стоки на уебсайта на съответната борса. Посещението на уебсайта следователно може да си струва да разберете как работи борсовата търговия.

Инвеститорите обикновено използват онлайн стоки, търгуващи чрез фючърси. Инвеститорите не трябва да се притесняват за реалната доставка на суровината, тъй като „преобръщане“ предотвратява това. На различните фондови борси могат да се търгуват различни видове суровини. Препоръчително е да получите информация за най-важните борси за суровини.

Търгувайте победителя в теста DEGIRO сега

Онлайн търговия със стоки 2020 - търговия: търговия на стоки сега

Изберете правилния онлайн брокер

Предлагат се различни инвестиционни продукти за търговия със суровини. Не всеки брокер предлага всички възможни инвестиционни продукти, с които стоковата търговия може да се реализира. Ето защо първо инвеститорите трябва да разберат за продуктовата гама на брокера. Изборът на търгуеми суровини също трябва да се вземе предвид. В голям каталог на основни стойности често има и по-богат избор на суровини, така че в допълнение към класическото злато, масло и сребро<1332>, се предлагат и захар, кафе и други основни стойности. Условията за търговия трябва да бъдат посочени прозрачно и напълно, така че разходите да бъдат лесно пренебрегвани.

Много онлайн брокери предлагат безплатен депозит за активни търговци, което означава, че няма такси за Управлението на депо може да се изчисли. Как е структурирана структурата на таксите за търговия със стоки зависи от съответния инвестиционен продукт, а също и от брокера. Има минимален депозит при различни брокери, но това обикновено може да бъде овладяно и от малки инвеститори. удобна за потребителите платформа за търговия представлява интерес за начинаещи. Някои онлайн брокери предлагат безплатна демо сметка, чрез която боравенето с платформата за търговия и закупуването на ценни книжа може да се тества безрисково.

При избора на брокер, сравнение на условията за търговия и полезен и в каталога на основните стойности. За да намерите подходящия брокер за търговия със стоки, сравнението на брокери може да се окаже полезен инструмент. Тук инвеститорите не само ще намерят победителя в теста, но често и тестови доклади за доставчика.

Заключение

Много инвеститори със сигурност се стремят към диверсификация на риска, когато инвестират онлайн. Суровините са интересни и като блок за изграждане на депо. Този клас активи обаче показва променливост, която не може да бъде игнорирана. Често изборът пада върху злато. Други видове суровини от областите на благородните метали, индустриалните метали, енергетиката и селскостопанските суровини също могат да се разглеждат като инвестиционни възможности. Търговията със стоки с фючърси и деривати често се осъществява, но класът активи на стоки също играе роля при търговията с бинарни опции.

Споделете тази статия
Коментари